Mopedforsikring

Mopedforsikring

En mopedforsikring tegnes i regelen på et norskregistrert kjøretøy som er registrert på en norsk privatperson med fast bostedadresse i Norge, samt at vedkommende er medlem av norsk folketrygd, dvs. at vedkommende har fødselsnummer og ikke dummynummer eller den kan være registrert på firma med fast forretningsadresse i Norge.

MopedforsikringEn moped tilhører samlekategorien tohjulinger. Forsikringsselskapene klassifiserer gjerne disse inn i følgende underkategorier:
1. Moped med manuell gearing , 2. Moped med automatisk gearing ,3. Invalidemoped , 4. Lett motorsykkel, 5. Tung motorsykkel , 6. Tung motorsykkel med sidevogn, 7. Snøscooter.
Hva er det så som dekkes på en mopedforsikring? Hoveddekningene er ansvarsforsikring som er obligatorisk, delkasko og kasko. Man kan også kjøpe tilleggsdekninger, som fører- og passasjerulykke, samt fastmontert utstyr. Endel selskaper dekker fastmontert mopedutstyr inntil kr. 10 000, mens det i vilkårene dekkes kr. 10 000. Dermed kan endel mopedeiere få dekket inntil kr. 20 000 på denne dekningen. Dersom en slik skade oppstår må dokumentsjon på mopedens verdi framskaffes og kjøretøyet skal besiktiges av takstmann. Når et slikt tillegg tegnes, kreves som regel FG- godkjent tyverialarm.

Prisen på en mopedforsikring avgjøres av mange faktorer. Den beregnes utifra yngste førers alder og ikke minst utifra hvorvidt eier er den som alltid er fører. Dersom man oppgir feil opplysninger om dette, kan dette medføre avkorting ved skade. Selskapene setter som regel inn en tekst om yngste førers alder og hvorvidt eier alltid er fører i selve forsikringsavtalen.
Parkeringsforhold har helt klart betydning for premien på mopedforsikringen. Står mopeden i enegarasje, anses det som langt sikrere enn om den står på gårdsplass. Som enegarasje regnes også rekkegarasje med killevegger av treverk. Det holder ikke med bare netting. Det skal også være separat låsing mellom hver biloppstillingsplass.
Fabrikkmontert tyverialarm medfører en rekke fordeler på de fleste mopedforsikringer hva angår premien, men også i forhold til egenandel. På mopeder har ofte selskapene dobbel egenandel ved tyveriskade. Denne halveres som regel dersom man har montert alarm eller FG godskjent lås. Årsaken til dette er selvsagt at mopeder med denne typen sikkerhetsutstyr er langt mindre attraktive tyveriobjekter enn de mopeder som er uten. Spesielt gjelder for moped at tyveri av denne typen kjøretøy er langt mindre problematisk enn for større kjøretøy, da 2 voksne menn lett kan løfte mopeden opp på tilhenger eller plassere den raskt inn i en varebil og forsvinne raskt fra åstedet. Derfor er tyveri av mopeder dessverre svært utbredt, på samme vis som situasjonen er for sykler.
Når det gjelder bruk av moped, skal en etter lov ha en viss obligatorisk kursing, før man kan kjøre på veien. Man skal som et trinn 1 ta et trafikalt grunnkurs på minimum 17 timer. Dette er et vilkår for å kunne påbegynne øvelelseskjøring ved skole eller privat. Trinn 2 er kursing i grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Den grunnleggende kjøretrening kan man ta på trafikkskolen eller i privat øvelseskjøring. Dette inkluderer 3 timer obligatorisk teori hvor kursingen tas på trafikkskolen. I trinn 3 er det en trafikal del hvorav en veiledningstime er obligatorisk I trinn 4 får man en avsluttende opplæring der kurstaker skal bestå teoretisk førerprøve etter å ha lagt fram dokumentajon på avsluttet obligatorisk mopedopplæring for å kunne få Mopedførerkort.

Et utvalg norske moped/motorsykkelmodeller:
* Raufossmopeden
* Svithun
* Tempo
Et utvalg utenlandske moped/motorsykkelmodeller:

* Aprilia
* Yamaha
* Peugeot
* Daelim
* Motorhispania
* Suzuki
* Derbi
* Gilera
* Rieju
* Tms
* Vespa