Kategoriarkiv: Mobilforsikring

Mobilforsikring

Mobilforsikring kan være lurt å ha på dyre mobiler. Det er klart at innbo- og reiseforsikringen dekker mye, men er ikke fullverdige alternativ.

MobilforsikringMerk at dersom det dreier seg om en produksjonsfeil, som jo er de vanligste årsakene til at en mobil slutter å virke, dekkes dette normalt sett av ett års garanti, og inntil fem års reklamasjonsrett. Poenget er at hvis det er noe feil med mobiltelefonen din som ikke skyldes normal slitasje eller såkalt vann- eller slagskade, er du som regel sikret via garanti på mobilen, og din fulle rett til å reklamere på produktet.

Dersom du har etablert en trygghets- eller uhellsforsikring når du kjøpte mobiltelefonen din, må du kontakte forsikringspartneren til butikken der du handlet mobiltelefonen. Kontaktinformasjonen skal du ha fått da du tegnet forsikringen, men du kan alternativt ta kontakt med butikken, eller sjekke nettsidene til den aktuelle butikken eller elektrokjeden. Det etableres da en ”sak” mot produsenten, og det blir raskt vurdert om du har krav på å få mobilen din reparert eller erstattet.

En innboforsikring vil kunne dekke mange av de skader som kan inntreffe med mobilen i hjemmet, og utenfor gårds- og bruksnummeret tar reiseforsikringen over. I endel selskap er imidlertid egenandelen noe høy i forhold til verdien av selve mobilen. En mobilforsikring kan sammenliknes med en slags kaskoforsikring, der også uhell som du selv står for, dekkes via mobilforsikringen.

Mange reiseforsikringer fungerer slik at andre personer må påføre skade på din mobil for at den skal dekke skaden.

Det er gjerne to ulike typer rene mobilforsikringer som kan kjøpes på det åpne markedet i Norge. Det er de du kjøper fra operatøren og de du kjøper i butikken. Kjøper du de i butikken, betaler du et engangsbeløp samtidig som du kjøper mobilen din. Når det gjelder operatørenes forsikringer, kan disse kjøpes på et senere tidspunkt og der betaler du gjerne en fast månedspris for å være forsikret. Det spesielle med operatørens forsikring, er at den i tillegg dekker økonomiske tap dersom tyven misbruker ditt mobilabonnement.

Det man som kunde må vurdere når man kjøper slike forsikringer, er for det første prisen. Det er store forskjeller i pris mellom de ulike aktørene. I tillegg bør man se nøye på vilkårene og velge de som gir deg mest igjen for pengene om uhellet først skulle være ute. Fleksibilitet er også viktig. Noen mobilforsikringer gir deg ny telefon rett fra forhandler, dersom du har vært uheldig.

Det er mange verdifulle ting som er av en slik art at de vil kunne brukes likeså mye utenfor hjemmet som i det. Eksempler på dette er: kamera, smykker, pels, videoutstyr, mobiltelefon, bunad, musikkinstrumenter, bærbar PC, skiutstyr, dykkerutstyr, briller mm. Disse kan bli utsatt for skader som normalt ikke dekkes over innbo- og reiseforsikringen. Mange tegner derfor verdisaksforsikring og velger ofte dette framfor en mobilforsikring hos operatøren eller fra utsalgsstedet. Verdisaksforsikringen dekker tyveri fra andre steder enn hvor gjenstanden ligger i låst bygning eller låst rom. Dette i motsetning til hjemforsikringen. Når det gjelder reiseforsikringen, så gir den i regelen bedre beskyttelse i utlandet enn innboforsikringen, men på den annen side har de ofte verdibegrensninger som hindrer full erstatning for verdifulle gjenstander. Det er også verdt å merke seg at verdisakforsikringen i regelen gjelder hvor som helst i verden. Når man tegner mobilforsikring er det viktig å sette forsikringssummen tilsvarende forsikringsverdien, som jo er et utrykk for hva det vil koste å gjenskaffe en tilsvarende gjenstand. Merk også at det ofte kreves takst eller legitimasjon av verdien ved tegning av forsikringen.