Kategoriarkiv: LIvsforsikring

Livsforsikring

LivsforsikringEn livsforsikring er noe forsikringstaker må spesielt vurdere, dersom han eller hun har forsørgeransvar. Mange husholdninger har i dag store boliglån de normalt ikke ville ha fått innvilget hos sin bank, dersom inntekten til husholdningen eller forsikringstaker var lavere. Dersom en av ektefellene faller fra, vil det derfor i mange tilfeller medføre store økonomiske utfordringer for den gjenlevende part. De fleste som har boliglån og andre større faste økonomiske forpliktelser er bevisst dette, og nøler derfor ikke med å sørge for at begge parter har en livsforsikring. Dette dreier seg i bunn og grunn om økonomisk planlegging, også for slike tragedier som dette.

Utbetalingen på livsforsikringen er i utgangspunktet til fri disposisjon for gjenlevende ektefelle eller barn, dersom de sistnevnte er i myndig alder. De fleste som tegner livsforsikringen, har gjerne også satt opp et budsjett på hva hver av de gjenlevende bør få utbetalt om han/henne skulle bli alene om låne-/utgiftsforpliktelsene, samt ikke minst alene om forsørgeransvaret. Normalt ligger utbetalingsnivået i intervallet 500 000 kroner – 2 millioner kroner. Forsikringstaker velger gjerne en forsikringssum som dekker store deler av eller hele det gjenværende lånet. På den måten styrker det sannsynligheten for at den eller de gjenlevende kan beholde boligen og det man har bygd opp sammen i ekteskapet eller samboerskapet.

Dersom det er barn inne i bildet er situasjonen spesielt sårbar, da bortfall av inntekter fra den ene part ikke bare kan true evnen til å beholde en bolig eller til å betale husleiene, men også evnen til å opprettholde den livsstandard og livsstil man har vært vant til. Ungdom i dag deltar ofte på aktiviteter som er svært kapitalkrevende, som for eksempel i ulike idrettsgrener. Et par slalåmski for en ungdom kan fort komme opp i mange tusen kroner og tillegg skal man ha hjelm, briller, slalåmsko, årskort mm. Ofte følger det med reiser og sosiale aktiviteter. En familie der hovedforsørger faller fra, hvor en ungdom til eksempel har denne typen interesser kan fort måtte spare inn hele denne aktiviteten med de følger dette får for ungdommens personlige liv. Ofte ser man at det blir vanskelig å opprettholde samme kontakt med venner som deltok på de samme aktiviteter osv. Dersom man da har en livsforsikring, kan man forebygge slike tilleggsbelastninger for familien i etterkant av at en av forsørgerne faller fra som i seg selv er en tragedie, dersom dette skjer i tidlig alder.

Generelt bør derfor en livsforsikring prioriteres hvis du har forsørgeransvar.

Når man skal tegne livsforsikring og andre personforsikringer som ulykkes- og uføreforsikring, må man ha i tankene at dette dreier seg om langsiktige kontrakter. Det er også noe arbeid knyttet til å tegne denne typen forsikringer, hvorav kan nevnes utfylling av egenerklæringsskjema og i noen tilfeller oppmøte hos lege. Derfor bør man i slike tilfeller vurdere behovet nøye. Sjekk hvilke forsikringsordninger din arbeidsgiver har etablert for de ansatte. Generelt skal alle arbeidsgivere ha tjenestepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og i tillegg er det vanlig at de har tegnet gruppeliv -, ulykkes – og reiseforsikring. På denne bakgrunn bør man vurdere de ytelser familien er sikret, dersom medlemmer av familien blir utsatt for langvarig sykdom, død og tap av arbeidsevne. Husk også at du har visse rettigheter gjennom folketrygden. Når man så har vurdert hvilke dekninger man allerede er sikret via det offentlige eller arbeidsgiver, bør man så konkludere på hvorvdt man, for å kunne opprettholde dagens levestandard, burde tegne private personforsikringer i tillegg.

Et alternativ mange velger til livsforsikring er såkalt gjeldsforsikring, der forsikringssummen er lik restlånet til enhver tid. Hvis låntaker dør, utbetales forsikringssummen til låneinstitusjonen og restgjelden slettes. Forsikringen kan løpe til 67 år.