Kategoriarkiv: Innboforsikring

Innboforsikring

Innboforsikringen gjelder først og fremst forsikringsstedet som er den adressen som står i forsikringsbeviset, men merk at innbo og klær som du midlertid tar med deg hjemmefra på hytte, reise, på arbeid, skole og andres steder innen de nordiske land normalt dekkes (borteforsikring). Når du flytter, gjelder forsikringen også i den nye leiligheten din under betingelse av at flyttingen skjer innen Norden og at melding om ny adresse gis til selskapet. Det kan her være nyttig med et eksempel på borteforsikring. En student skal bo en tid på hybel på annen adresse enn forsikringsstedet. Det vedkommende tar med seg til hybelen dekkes av familiens innboforsikring. Etter endt studie må vedkommende tegne egen forsikring.Innboforsikring

Når det gjelder transportforsikring ved flytting bør følgende merkes: Ved transport er dine ting utsatt for risiko som ikke er dekket på vanlig innboforsikring. Gjenstander kan bli stjålet eller skadet under selve transporten og derfor må du tegne egen dekning på dine ting under transporten. Hos enkelte selskap dekkes dette på den utvidede innboforsikringen under tilleggsdekninger.

I en innboforsikring må man skille mellom forsikringssum og erstatningssum for enkeltgjenstander. Summen som dekkes for enkeltgjenstander varerier fra kr. 50 000 og oppover. Dersom du besitter dyrbare maleri, antikviteter eller frimerkesamlinger som enkeltvis har høyere verdi enn det som dekkes for enkeltgjenstander på din forsikring, kan du tegne tilleggsdekning på disse gjenstandene, slik at du er fullforsikret.

På innboforsikringen vil du finne en liste over gjenstander som er unntatt, som for eksempel motorkjøretøy, campingvogn, luftfartøy og båt. Kano, kajakk og seilbrett dekkes normalt, men merk også her hva slags skader forsikringen faktisk dekker. Det er også viktig å sjekke hva selskapet dekker av ekstrautgifter ved opphold utenfor hjemmet, skade mv.

Det er viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene og ta de på alvor. Merk deg de viktigste bestemmelsen før det faktisk skjer noe og oppnå på den måten et mer realistisk bilde av hva du kan regne med å få dekket av skader og hvilke du må ta på egen kappe.

Den største trusselen for hjemmet er brann, da den som regel påfører de mest omfattende skadene. Merk at ting som blir skadd fordi du forsettelig utsetter de for varme, ikke blir erstattet. Eksempler på dette er tøy som henger på ovner som blir svimerket. Sviskader fra sigarettglo du mister i sofaen, dekkes heller ikke. Skader som skyldes lynnedslag, kortslutning og andre elektriske fenomen blir normalt erstattet.Det samme gjelder skader som skyldes eksplosjon som oppstår uten at du har vært uaktsom eller gjort noe ulovlig.

Skader på innbo og løsøre erstattes dersom de skyldes utstrømming av vann eller væske fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr, samt ved brudd, lekkasje eller oversømmelse. Eksempelvis kan nevnes at vannet eller væsken (f.eks. fyringsolje) skal komme fra rørledningsnettet, f.eks. fordi en pakning ryker; eller fra tilknyttet utstyr – som en vaskemaskin eller oppvaskmaskin som flommer over.

Skader som skyldes utstrømming fra vannseng og akvarium blir dekket av de fleste innboforsikringer.

Frostskader er normal unntatt, med mindre skaden skyldes tilfeldig svikt i varmeforsyningen under frostperioder. I sikkerhetsforskriftene finner du dessuten pålegg om å holde boligen tilstrekkelig oppvarmet.

Forsikringen erstatter skade på eller tap av gjenstander, der uvedkommende har kommet seg inn i huset ved å bryte opp døren, knust et vindu eller dirket opp låsen med falske eller stjålne nøkler. Det kan også kreves erstatning dersom innbruddet har medført hærverksskader på dører, skap og skuffer som er brutt opp. Merk også her at sikkerhetsforskriftene må tas hensyn til. Har tyven gått inn gjennom ulåst dør eller åpent vindu, vil erstatningen sterkt begrenses.