Kategoriarkiv: Førerkort

Mistet eller stjålet førerkort

Har du mistet eller blitt frastjålet førerkortet? Du kan få  igjen førerkortet, men det er en prosedyre som må følges.

Er førerkortet tapt eller stjålet?

Norsk førerkort fremside
Norsk førerkort fremside

Tap av førerkort er irriterende. Ofte har du mistet hele lommeboken, og da er det viktig å huske først å melde tap av eventuelle kredittkort. I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, for eksempel stjålet i utlandet, kan nytt førerkort bestilles straks.

Norsk førerkort bakside
Norsk førerkort bakside

Ødelagt førerkort

I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, for eksempel hvis det er ødelagt og du kan ta med restene og vise frem, kan nytt førerkort bestilles straks.

Enten du har mistet førerkortet, noen har stjålet førerkortet, eller du bare ikke finnner det i farten, er første steg å skaffe deg midlertidig kjøretillatelse. Vitsen med denne er at du skal ha en måneds frist på deg til å finne igjen lappen din. Hvis du ikke har førerkortet ditt tilbake innen tre måneder,  er det på tide å bestille nytt.

Midlertidig kjøretillatelse

Først må du oppsøke politiet eller nærmeste trafikkstasjon for å få en midlertidig kjøretillatelse. En midlertidig kjøretillatelse er gyldig i 3 måneder, og den kan forlenges en gang med maks gyldighet seks måneder fra den tapsdatoen på den første tillatelsen.

Den midlertidige kjøretillatelsen må alltid tas med i bilen under kjøring. Du må også ha med godkjent legitimasjon.

En midlertidig kjøretillatelse gjelder kun for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Bestille nytt førerkort

Erstatningsførerkort får du på din lokale trafikkstasjon. Om førerkortet ikke har blitt gjenfunnet etter en måned, kan du oppsøke en trafikkstasjon for å bestille nytt førerkort. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge.

Førerkort på reise

I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, eller det er nødvendig å kjøre i land utenfor Norden, kan nytt førerkort bestilles straks. Staten krever da at du dokumenterer  utenlandsreisen ved å vise frem f. eks. billetter.

Hvor lang tid tar det å får nytt førerkort?

Leveringstiden for nytt førerkort er normalt 3-5 virkedager.

Hva koster det å få nytt førerkort?

220px-Karl_Benz_Führerschein
Har du gammelt førerkort, må du kanskje ta nytt bilde.

Selve utstedelsen koster i 2016 kr 270. Det er ikke noe vits i å ta med bilde. Vegvesenet tar bildet for deg, og lagrer det elektronisk. Hvis sertifikatet ditt var veldig gammelt, eller du har forandret

utseende av andre grunner, kan du eller staten velge at du skal ta nytt bilde. Det koster da kr 70.

Fant du igjen det tapte førerkortet?

Kommer det tapte førerkortet til rette etter at nytt er bestilt, skal det tapte førerkortet straks innleveres til en trafikkstasjon.

Tap av utenlandsk førerkort

Førerkort fra EU
Førerkort fra EU

Midlertidig kjøretillatelse kan utstedes til innehaver av utenlandsk førerkort ved tap eller tyveri av førerkortet. Førerretten må dokumenteres av førerkortmyndighetene i utstederlandet. Det samme gjelder hvis det utenlandske førerkortet utløper under oppholdet i Norge eller dersom det er blitt skadet eller på annen måte blitt uegnet som legitimasjon.
Sist oppdatert: 8. februar 2016