Kategoriarkiv: Bilforsikring

Bilforsikring

Å kjøre en bil er faktisk et stort ansvar. For eiereren, representerer kjøretøyet først og fremst en rekke praktiske fordeler som man tar for gitt i dagens samfunn.Men fra man setter seg inn i bilen og vrir om nøkkelen må man alltid huske på at man er ansvarlig for de skader man selvforskyldt påfører andre mennesker og annen persons eiendom.

Når en sjåfør tegner bilforsikring i Oslo og i Norge, så er dette lovebestemt før han kan kjøre bilen. Loven sier at du må minimum ha ansvarsdekning på din bilforsikring. Hva betyr så dette? Det betyr at de skader du påfører annen persons eller selskaps eiendom eller skader du påfører andre personer blir erstatningsmessig dekket av ditt forsikringsselskap. Det betyr ikke nødvendigvis at du har fulgt trafikkreglene når ditt selskap utbetaler erstatningen, men at den skadelidte kan forvente å få dekket sine skader som han eller hun selv ikke har skyld i. Dessverre er det svært mange bilister som kjører uten bilforsikring i Norge. Dette er svært alvorlig. Man kan da risikere å bli personlig erstatningsansvarlig for de skader som oppstår i trafikken en selv er skyld i. Mange sitter igjen med gjeld i millionklassen som man selv skylder den skadelidte. Mange av disse er unge mennesker som dermed blir insolvente i etableringsfasen, noe som er ekstra tragisk og dette kan lett ungås.

BilforsikringVed valg av dekningsgrad på din bilforsikring i Oslo og resten av landet, er det endel forhold som påvirker valget av dette. For det første er det selvsagt bilens verdi. Hva koster den? Koster den mer enn kr. 100 000, er det svært mange som velger minimum delkasko, som i tillegg til ansvar også inkluderer dekning for brann, tyveri, eksplosjon, veihjelp mm. Med en eldre bil, må man påregne motorstopp og slitasjeskader. Da er det en stor fordel å kunne tilkalle veihjelp. Ofte kan slike situasjoner oppstå i svært dårlig vær med snøfall og kulde og det vil være en stor belastning for endel sjåfører å selv løse problemet. For det andre er det bruksverdien. Mange biler holdes i svært god stand og selv om de grunnet alder og kjørelengde har en lav markedsverdi, kan de være så godt som nye. Dermed får bilen en langt større verdi for eieren av kjøretøyet enn det markedet vurderer den til. Mange som anser bruksverdien av bilen som høy, vil dermed være tilbøyelig til å minst velge delkasko dekning på sin bilforsikring. Velg den dekningen som er best tilpasset dine behov og ikke se deg blind på selve markedsverdien på bilen.

Det finnes imidlertid et dekningsnivå over delkasko, nemlig kasko. Vurder kasko når du tegner bilforsikring i Oslo. På dette nivået får man også dekket selvforskyldte skader, noe man ikke får med kun ansvar eller delkasko. Dersom bilen er lånefinansiert, er dette lovpålagt, da pant i bilen har dette som en viktig forutsetning. Kjører man bilen i et tre med delkasko og dette er selvforskyldt, må man pent betale regningen selv. Det er videre visse sikkerhetsforskrifter man må forventes å følge uansett hvilken bilforsikring i Norge man har på bilen. Man lar for eksempel ikke bilen stå ulåst på parkeringen i kjøpesenteret og forventer erstatning ved tyveri. Videre er det for eksempel en viktig forutsetning for erstatning at man følger de til enhver tid gjeldende traffikkregler her i landet.